Kaba is trendsetter op het terrein van de gegevensregistratie en maakt gebruik van biometrie als modern alternatief. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de theoretische discussie over biometrische kenmerken in identiteitsdocumenten en de praktijk.

Wat is biometrie?

Biometrie is een techniek waarmee een persoon op basis van persoonlijke kenmerken kan worden herkend. Het begrip biometrie komt uit het Grieks. Het is een samenstelling van de woorden "bios" (leven) en "metron" (maat). Zodoende stelt de biometrische wetenschap meetbare eigenschappen van levende wezens vast.

Daarbij gaat het voor ons uitsluitend om meetbare, lichamelijke kenmerken van de mens. Deze kenmerken vormen de basis voor elke vorm van biometrische identificatie.

Waarom biometrie?

Om de gebruiker te kunnen identificeren maakt de biometrie gebruik van diens fysiologische en gedragsspecifieke eigenschappen. Er worden persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden kenmerken geregistreerd. Het geheugen van de mens is weliswaar uniek, maar heeft toch grenzen. Dit leidt bij een voortdurend toenemende informatiestroom tot kritische situaties.

De huidige hulpmiddelen voor het opslaan van wachtwoord en PIN zijn geschikt als tijdelijke opslagplaats. Ze hebben echter het grote nadeel dat ze verloren kunnen gaan of zoek kunnen raken. Wat is er dus beter dan de lichamelijke, biometrische kenmerken van een persoon om deze te identificeren? Deze kenmerken kunnen niet worden vergeten, doorgegeven, ontdekt of gestolen.

Kaba biedt twee biometrische herkenningsprocedures aan - een identificatie-oplossing en een verificatie-oplossing. De systemen zijn zowel geschikt voor tijdregistratie als voor toegangscontrole. Beide gebruiken de referentievingerafdruk als basis voor de identificatie van een persoon.

Biometrie - het identificatieproces