Referentie project Pius

In het pdf-bestand (rechts) bespreken we een zorginstelling waar voor het toegangsbeheer gebruik is gemaakt van TouchGo: zonder sleutel of pas aan te bieden toch toegang verkrijgen. Het is de oplossing voor zorginstellingen, zeker met bewoners of patienten met dementie.