Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsmaatregelen
In verkeerde handen kunnen gevaarlijke stoffen grote aantallen mensen in gevaar brengen.

Veiligheidsmaatregelen
Toegang tot chemicaliën door ongeschoolde mensen vormt in laboratoria een gezondheidsrisico.

Veiligheidsmaatregelen
In verkeerde handen kunnen gevaarlijke stoffen grote aantallen mensen in gevaar brengen.

Ieder jaar vinden er vele bijeenkomsten plaats.

Bijhouden van verblijfplaatsen:
Het behoort tot de - minder favoriete - taken van de afdeling gezondheid en veiligheid om een goed overzicht te houden over de verblijfplaatsen van mensen tijdens diploma-uitreikingen, conferenties en seminars, vooral wanneer er ook hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn.

Evacuatie:
In noodgevallen moet deze dienst zorgen voor de evacuatie van iedereen die gevaar loopt. Bovendien eisen steeds meer instanties dat universiteiten rapporteren over de verblijfplaatsen van potentiële terrorismeverdachten.

Beheer van gevaarlijke stoffen:
Een ander risico komt voort uit de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Stel u zich eens voor wat er gebeurt als er na een ongeval in een laboratorium gevaarlijke gassen over het terrein lekken. Of het risico voor de volksgezondheid wanneer er een vervuild bloedmonster verkeerd wordt behandeld. Zonder effectief toegangsbeheer zijn deze risico's nog groter.