Parkeergelegenheid

Parkeergelegenheid
Identificeer wiens auto wanneer het parkeerterrein op rijdt.

Parkeergelegenheid
Selecteer de meest geschikte hekken voor uw infrastructuur.

Het voorzien in parkeergelegenheid stelt onderwijsinstellingen voor lastige problemen:

  • Personeel en studenten met hun vervoermiddel dag en nacht goede toegang verlenen
  • Beheer van bewegingen van voertuigen en mensen over uw terrein
  • Iets terugkrijgen voor uw kostbaarste bezit – de grond

Kaba biedt u parkeeroplossingen waar u iets aan heeft.


Verdienen aan uw parkeergelegenheid met Kaba

Het voorzien in parkeergelegenheid is kostbaar: grondprijzen, beheer en onderhoud van het terrein vormen bij elkaar een flinke overhead. Steeds meer studenten komen met de auto en hun aantal blijft groeien. De roosters lopen uiteen en uw parkeerterrein is elke dag nu eens uitgestorven en dan weer overvol. U vindt het belangrijk dat uw collegezalen snel en gemakkelijke te bereiken zijn.
Kaba kan u een toegangscontrolesysteem leveren met geïntegreerde intelligente wegversperringen. De voordelen zijn onder meer:

  • Afzonderlijk en intelligent beheer van de parkeervoorzieningen voor personeel, studenten en bezoekers
  • Allocatie van individuele toegangsrechten tot de parkeervoorziening net zoals voor andere faciliteiten
  • Toewijzing van de uitgaven en inkomsten van het parkeren aan een specifieke faculteit of afdeling
  • Reservering van parkeerplaatsen voor bezoekers op afspraak
  • Bijhouden en beoordelen van de gegevens om uw kosten onder controle te houden