Gebouwenbeheer

Secure offices with mechanical master key systems and electronic access management solutions.

Kantoren
Bescherm de kantooruitrusting tegen diefstal en vandalisme.

Overzicht

Hoe maak je kantoorruimtes veilig, efficiënt en productief zonder ingrijpende en uitgebreide veiligheidsmaatregelen? Kantoorapparatuur, computers, schrijfgerei, dossiers en meubilair moeten beveiligd worden tegen diefstal en manipulatie. Kaba heeft de oplossingen.

Toegangsbeheersystemen voor kantoorruimtes

Kaba's oplossingen voor toegangsbeheer stellen u in staat om te bepalen wie toegang krijgt to welke kantoren - en wanneer. Deurbewegingen worden geregistreerd en incidenten opgespoord, zodat kan worden vastgesteld wanneer en door wie een deur is geopend. Dit kan zowel met behulp van een standalone-systeem dat de gebeurtenissen in de sloten registreert als realtime bij een online geïntegreerd systeem.

Mechanische cilinders

Een mechanisch systeem met een masterkey voor zowel deuren als kantoorkasten, voorraadkamers en voorzieningen is een alternatieve oplossing. De mechanische cilindersloten van Kaba kunnen toegepast in geïntegreerde sleutelsystemen zodat de kosten voor de vervanging van sleutels kunnen worden teruggebracht. Kleurcodes aan de sleutels geven aan welke deuren met welke sleutel kunnen worden geopend. Indien aanwezig kan het elektronische toegangscontrolesysteem ook de mechanische toegangsrechten registreren, bijv. wie welke sleutel heeft gekregen.

Eigenschappen

Toegangscontrolesoftware Kaba exos

 • Elektronische en mechanische sluitcomponenten in één systeem beheren.
 • Het hoogste veiligheidsniveau dankzij het Kaba ARIOS-concept. Dit zeer intelligente mechanisme herkent identiteitskaarten die zonder correcte autorisatie zijn gekopieerd, wijst ze af en meldt ze.
 • Wordt naadloos in uw ERP- en salarisadministratiesysteem geïntegreerd om u de kosten voor een eventuele upgrade van de IT-infrastructuur te besparen.
 • Werkt met bestaande passen en ondersteunt multifunctionaliteit, bijv. voor betaling zonder contant geld, transport, bankzaken enz.
 • Modulair en schaalbaar, zodat het samen met uw organisatie groeit, wereldwijd
 • Toegangsrechten kunnen eenvoudig worden aangepast, gebruikersgroepen die geen toegang meer nodig hebben vervangen door nieuwe groepen, bijv. tijdens de verschillende fases in een bouwproject.
 • Met de huurdersbeheermodule kunnen alle huurders hun eigen toegangsrechten zelfstandig beheren binnen een gezamenlijk Kaba exos systeem.
 • Ingangen voor brand-, video-, alarm- en gebouwenbeheersystemen.
 • Systeemgegevens en processen worden bij het betreden en verlaten real time geregistreerd, zodat u in geval van nood direct overzicht heeft.

Sluitsystemen

De sluitsystemen van Kaba behoren tot de veiligste ter wereld. Een Kaba-sluitsysteem biedt u:

 • Een systeem dat specifiek aan uw behoeften is aangepast, los van het type gebouw, bijv. woonhuis of bedrijfspand, klein, groot, complex enz.
 • Een klantspecifiek sleutelplan met een logisch sleutel- en cilindernummersysteem, dat flexibel genoeg is om lang bruikbaar te zijn.
 • Een flexibel sluitsysteem, dat langdurig samen met uw organisatie mee kan groeien en veranderen.
 • Een gereduceerd aantal sleutels voor een betere controle en om de kosten voor het vervangen van sleutels te doen dalen.
 • Het kan indien gewenst in uw toegangscontrolesysteem geïntegreerd worden, zodat u in één systeem overzicht heeft op zowel mechanische sleutels als elektronische identiteitsbewijzen.
 • Sleutelclips in vele kleuren (afhankelijk van het model), zodat u een kleur aan een zone of een verdieping kunt toewijzen, hetgeen een grote organisatorische hulp is.
 • Een bijzonder ‘Keyplanner’-designinstrument om u te helpen uw plan online in te dienen, samen met uw sleutelvereisten, de totale grootte van uw sluitsysteem op lange termijn en de hiërarchie van uw gebruikers.

Eigenschappen van mechanische sleutels

 • Een reeks patenten maakt het voor derden onmogelijk om sleutels te kopiëren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De sleutelregistratiedienst van Kaba garandeert uitsluitend gemachtigde kopieën.
 • Gecertificeerd volgens de hoogste Europese veiligheidsnormen en goed beveiligd tegen manipulatie en vandalisme.
 • Kan met uw mechatronische en elektronische toegangscontrolesystemen geïntegreerd worden.
 • De bijzonder hoge modulariteit zorgt voor een hoge flexibiliteit, dat betekent dat u sleutels en cilinders in verschillende combinaties kunt toevoegen, naar gelang de ontwikkeling van uw organisatie
 • De cilinder heeft een modulaire kern waarmee hij in een breed palet van soorten sloten in bestaande sluitoplossingen kan worden ingepast als deel van een nieuw sluitsysteem.
 • 14 verschillende kleuren sleutelclips zorgen voor een betere herkenning en organisatie.

Documenten