Communicatie - softwarecomponenten

De belangrijkste functie bij de toegangscontrole, de tijdregistratie en de registratie van bedrijfsgegevens is de verwerking van de geregistreerde gegevens. Voor deze communicatie tussen de terminals en de toepassingssoftware stelt Kaba verschillende producten ter beschikking.

Het communicatieprogramma B-COMM, dat onafhankelijk is van het besturingssysteem en het computerplatform, voert de gegevenstransfer uit tussen de applicatiesoftware en de registratieterminals. Het wordt individueel geconfigureerd in overeenstemming met de gestelde eisen en optimaal afgestemd op uw gegevensverwerkingsstructuur. B-COMM is in het passende toepassingsprogramma van de partner geïntegreerd en garandeert een probleemloze uitwisseling van gegevens tussen de registratieperiferie en het verwerkingssysteem.

B-COMM

B-COMM

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de terminal verloopt via onze communicatiesoftware B-COMM. Deze is verkrijgbaar voor verschillende besturingssystemen en alle gangbare netwerktopologieën.

De volgende versies zijn beschikbaar:

  • B-COMM WIN32 (Windows 2000, ME, NT en XP)
  • B-COMM UNIX en
  • B-COMM OS/400 

De communicatie met SAP verloopt via de speciaal hiervoor ontwikkelde communicatiesoftware B-COMM ERP voor SAP ERP. Oplossingen voor andere ERP-systemen zijn eveneens verkrijgbaar. Vraag meer inlichtingen via ons informatieformulier.

Lees Meer