Kaba - Biometrie

Kaba is trendsetter op het terrein van de gegevensregistratie en maakt gebruik van biometrie als modern alternatief. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de theoretische discussie over biometrische kenmerken in identiteitsdocumenten en de praktijk.

Wat is biometrie?

Biometrie is een techniek waarmee een persoon op basis van persoonlijke kenmerken kan worden herkend. Het begrip biometrie komt uit het Grieks. Het is een samenstelling van de woorden "bios" (leven) en "metron" (maat). Zodoende stelt de biometrische wetenschap meetbare eigenschappen van levende wezens vast.

Daarbij gaat het voor ons uitsluitend om meetbare, lichamelijke kenmerken van de mens. Deze kenmerken vormen de basis voor elke vorm van biometrische identificatie.

Waarom biometrie?

Om de gebruiker te kunnen identificeren maakt de biometrie gebruik van diens fysiologische en gedragsspecifieke eigenschappen. Er worden persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden kenmerken geregistreerd. Het geheugen van de mens is weliswaar uniek, maar heeft toch grenzen. Dit leidt bij een voortdurend toenemende informatiestroom tot kritische situaties.

De huidige hulpmiddelen voor het opslaan van wachtwoord en PIN zijn geschikt als tijdelijke opslagplaats. Ze hebben echter het grote nadeel dat ze verloren kunnen gaan of zoek kunnen raken. Wat is er dus beter dan de lichamelijke, biometrische kenmerken van een persoon om deze te identificeren? Deze kenmerken kunnen niet worden vergeten, doorgegeven, ontdekt of gestolen.

Kaba biedt twee biometrische herkenningsprocedures aan - een identificatie-oplossing en een verificatie-oplossing. De systemen zijn zowel geschikt voor tijdregistratie als voor toegangscontrole. Beide gebruiken de referentievingerafdruk als basis voor de identificatie van een persoon.

Biometrie - het identificatieproces

Enrollment
Enrollment

Het aanleerstation is aan een PC aangesloten waarop de enrollment-software is geïnstalleerd en een concentrator-database voorzien is.

De eerste registratie van de vingerafdrukken gebeurt via het aanleerstation. De enrollment-software archiveert de geregistreerde informatie als referentietemplate in de concentrator-database.

De template wordt aangevuld met een badge-/personeelsnummer en over de terminal B-Web 9300 of 9105 fingerprint verdeeld. Deze verdeling vindt een keer plaats. Daarna worden alle gegevens direct in de terminal beheerd.

Bij elke identificatie worden de gegevens van de vingerafdruk geregistreerd en vergeleken met de lokaal in de biometrieterminal opgeslagen templates. Deze vergelijking met alle opgeslagen referentiegegevens noemt men 1 : n vergelijking. 

Bij deze vernieuwende procedure zijn er geen badges nodig, elke persoon identificeert zich met zijn vingerafdruk.

Biometrie - het verificatieproces

B-web 9105
B-Web 9105

Bij de verificatie wordt de vingerafdruk aan het aanleerstation geregistreerd, door een algoritme in een biometrische referentierecord omgezet en op de persoonlijke RFID-badge van de persoon opgeslagen.

Bij de herkenningsprocedure wordt de referentietemplate van de RFID-chip uitgelezen. Daarna wordt de te controleren vingerafdruk gescand, omgerekend en met de referentierecord op de badge vergeleken.

Deze vergelijking noemt men ook 1 : 1 vergelijking.   Indien beide records met elkaar overeen komen, wordt bevestigd dat de persoon diegene is die hij/zij beweert te zijn. De referentiegegevens staan direct op de badge. De bezitter is er dan ook persoonlijk verantwoordelijk voor.